Disclaimer

Disclaimer

Ontdek hier onze volledige Privacy Policy (in overeenstemming met de AVG).

Auteursrecht

De inhoud van onze website, inclusief de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, en de programmatuur, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten behoren toe aan Tweesteden. Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kunnen we niet garanderen voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatieve doeleinden

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, bijvoorbeeld om je in te lezen voordat je naar een arts gaat. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies bij klachten of ter voorkoming daarvan.

Medische Informatie

Alle medisch gerelateerde inhoud, of het nu gebruikersinhoud is of anderszins gevonden op de website, is niet bedoeld als medisch advies of instructies voor medische diagnose of behandeling. Er wordt geen arts-patiënt- of psychotherapeut-patiëntrelatie gecreëerd, of beoogd te worden gecreëerd. In geval van een medisch noodgeval, bel dan onmiddellijk uw arts of uw lokale alarmnummer.

Onze dienst vervangt geen professioneel medisch advies, onderzoek, diagnose of behandeling. Het zoeken naar behandeling voor een medische aandoening mag niet worden uitgesteld, vermeden of professioneel medisch advies mag niet worden genegeerd op basis van gebruikersinhoud of andere inhoud die wordt verstrekt door of anderszins wordt gevonden op tweestedenziekenhuis.nl.

Raadpleeg altijd je arts of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voordat je met de behandeling begint of wijzigt. De website mag niet worden gebruikt voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekten of medische aandoeningen zonder toezicht van een arts of gekwalificeerde zorgverlener.

Vertrouwelijkheid

Informatie die openbaar op tweestedenziekenhuis.nl is geplaatst of via e-mail is verstuurd, is niet vertrouwelijk en brengt geen arts-patiënt- of psychotherapeut-patiëntrelatie tot stand zonder je uitdrukkelijke toestemming als gebruiker die medisch gerelateerde gebruikersinhoud verstrekt.

Regulatie

Onze website wordt niet gereguleerd door de Food and Drug Administration of enige staats- of nationale medische raad.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. We geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende websites en aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of de informatie op deze websites.

Cookies

Externe partijen, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen op basis van je eerdere bezoeken aan de website. Het gebruik van deze DoubleClick-cookie door Google en haar partners stelt hen in staat om op interesse gebaseerde advertenties weer te geven. Je kunt het gebruik van deze DoubleClick-cookie aan- of uitzetten door je instellingen aan te passen op Ads Settings.